SPIRITUELE COACHING

THE UNIVERSE IS INSIDE OF YOU

COACHING IN TEGENSTELLING TOT DE PSYCHOLOOG

Spirituele coaching biedt je de hulp die je nodig hebt. Coaching in tegenstelling tot de psycholoog, een laagdrempelig, kortdurend intensieve vorm van hulpverlening.

Ik lever maatwerk en start waar de cliënt op dat moment is.

Met behulp van verschillende benaderingen zoals;

  • meditaties
  • reiki
  • gesprekstechnieken
  • visualisaties
  • geleide fantasiën

begeleid ik mensen, jong en oud, op individuele basis en in groepsverband.

Daarnaast geef ik diverse cursussen en trainingen. Ik vind het een verrijking te zien hoe mensen weer totaal tot zichzelf komen, in hun kracht staan en van daaruit zichzelf (te allen tijde) bewust kunnen geven wat ze nodig hebben. Veelal worden belemmerende gedachten gewijzigd. Het bewust leven met hart en ziel wordt daadwerkelijk onderdeel van het dagelijkse bestaan.

 

Met spirituele coaching bedoel ik; het coachen, sturen en begeleiden bij het intuïtieve en-of persoonlijke proces. Waardoor je vanuit je bewustzijnsontwikkeling op het hoogst haalbare niveau van onvoorwaardelijk ZIJN komt.

Spiritueel coaching gaat uit van het willen ontdekken van jezelf en van wat het universum je te bieden heeft. Het universum is alles wat binnen en buiten jezelf is. Je bent een met het universum. Ongeacht of je een geloof belijdt of niet, je bent op je spirituele weg en bewust van het grotere geheel. De reflectie die je uitstraalt heeft zijn weerslag op alles om je heen.

Het doel van coaching is om iemands levenskwaliteit te verbeteren en om die persoon onafhankelijk te maken, zodat hij leert zichzelf gezond en vitaal te houden.

Bewustzijn, ofwel bewust Zijn, gebeurt niet door je verstand te gebruiken maar komt vanuit je hart. Als je bewust bent van je omgeving, op welk punt je in je leven bent en wat je voelt in elk moment, geef je ruimte aan magie. Als je bewust bent in elke zin van het woord, dan is er ruimte voor ontwikkeling en voel je je gemotiveerd om stappen te zetten in de richting waar je heen wilt. Je kunt niet weten waar je heen wilt als je niet weet waar je bent.

Dit bewustzijn is te ontwikkelen en is dus veranderlijk en de manier waarop je dit doet is afhankelijk van je opvoeding en je omgeving. Je leert je bewustzijn te tillen naar een Het Hoger bewustzijn. Het Hoger bewustzijn is het bewustzijn dat je kunt ontwikkelen doordat je inziet wat de diepere betekenis van het leven is waarbij je je denkwijze en levensstijl hierop hebt aangepast..

Met Spirituele coaching begint het veranderingsproces. Je leert jezelf ontdekken hoe je anders moet denken. En hoe kun je vervolgens veranderingen in je eigen leven creëren die van jou een gelukkiger mens maakt.

Met behulp van verschillende benaderingen, zoals Engelenmagie, meditaties, Reiki, individuele gesprekken, rollenspelen, visualisaties en geleide fantasieën begeleid ik mensen (jong en oud) zowel op individuele basis als in groepsverband. Daarnaast geef ik diverse cursussen en trainingen.

Ik vind het een verrijking te zien hoe mensen weer totaal tot zichzelf komen en in weer hun kracht staan. Veelal worden belemmerende gedachten gewijzigd. Het bewust leven met hart en ziel wordt daadwerkelijk onderdeel van hun dagelijkse bestaan.

Resultaat 

  • kom je in contact met je intuïtieve staat van bewustzijn
  • ontwikkel je intuïtieve vaardigheden, hierdoor neemt je sensitiviteit toe   en krijg je diepgaand inzicht in jezelf en in anderen
  • Je leert opnieuw open te staan voor innerlijke signalen en de stroom van het leven te vertrouwen